Zber starých vozidiel je zabezpečovaný na prevádzkach:

 • Banská Bystrica
 • Liptovský Mikuláš
 • Poprad
 • Rožňava
 • Sečovce
 • Snina
 • Trenčín
 • Žilina

Spracovanie starých vozidiel je zabezpečované na prevádzkach:

 • Banská Bystrica
 • Poprad

Výkup ojazdených vozidiel:

 • Banská Bystrica - Majer
 • Dunajská Streda
 • Fiľakovo
 • Komárno
 • Liptovský Mikuláš
 • Lučenec
 • Ľubotice
 • Martin
 • Nižná
 • Nové Zámky
 • Poprad
 • Prešov
 • Rimavská Sobota
 • Rožňava
 • Sečovce
 • Snina
 • Spišská Nová Ves
 • Šurany
 • Trenčín
 • Zlaté Moravce
 • Žilina
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu
...systém zberu, spracovania a recyklácie odpadu

STARÉ VOZIDLÁ

Spoločnosť KOVOD, a.s. je autorizovaným spracovateľom starých vozidiel.

Podmienky zberu starých vozidiel:

Spoločnosť KOVOD, a.s. zabezpečí na svojich prevádzkach prevzatie starého vozidla a následné ekologické spracovanie v autorizovaných spracovateľských zariadeniach.

LEASINGOVÁ SPOLOČNOSŤ

 • Staré vozidlo
 • Splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla
 • V prípade splnomocnenia od leasingovej spoločnosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
 • Veľký a malý technický preukaz
 • V prípade dočasného odhlásenia vozidla - potvrdenie o dočasnom odhlásení vozidla
 • Osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti